Zebranie, zebranie, zebranie…

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
ILLINOIS POLISH SOCCER REFEREE ASSOCIATION

CZERWIEC 12, 2009 (PIĄTEK)

7:00 PM “NEW POLONIA”
6101W BELMONT, CHICAGO

PROGRAM ZEBRANIA:

 1. OTWARCIE ZEBRANIA
 2. SPRAWDZENIE OBECNOŚCI
 3. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2008
 4. SPRAWOZDANIE SEKRETARZA ZA ROK 2008
 5. SPRAWOZDANIE SKARBNIKA ZA ROK 2008
 6. DYSKUSJA
 7. WYBÓR TRZECH CZŁONKÓW DO KOMISJI WYBORCZEJ
 8. WYBORY
  A. VICE PREZYDENTA
  B. SKARBNIKA
  C. CZŁONKA ZARZĄDU
 9. WOLNE WNIOSKI
 10. UROCZYSTE ZAMKNIĘCIE ZEBRANIA