Zarząd


PREZYDENT

Zdzisław KUJAWA

VICE-PREZYDENT
Marcin Sierak

CZŁONEK
Maciej Telus
Jan Skinder

SEKRETARZ
Marek SOKOŁOWSKI

SKARBINK
Andrzej KŁODA

Zmiany w Zarządzie
Zarząd IPSRA do listopada 2018