…I po wyborach

tanding-At-The-Front-Of-A-Line-Of-Diverse-Voters-Putting-Their-Voting-Envelope-In-A-Ballot-Box-During-A-Presidential-Election-Clipart-Illustration-ImageW ubiegły piątek w gościnnych progach New Polonia Club odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Illinois Polish Soccer Referees Association.
Prezydent organizacji Andrew deVirion podsumował ubiegły rok, a po nim uczynił to sekretarz i skarbnik.
Same wybory, chociaż w burzliwej atmosferze, to jednak przebiegły bardzo sprawnie, a wszystko to za sprawą Komisji Skrótacyjnej (Marek Duraczynski, Irek Mierzejewski), która pod wodzą kol.Edwarda Janika pracowała bez zastrzeżeń.
Na zebraniu była grupa(frekwencja bardzo średnia) 30 osobowa, jednak w wyborach mogło brać udział tylko 29 członków.
Stanowisko VicePrezesa opuszczał P.Józef Szczepański, który nie ubiegał sie o dalszą nominację, a także koniec kadencji dobiegł dla członka Zarządu i Skarbnika.
W wyniku wyborów nowym viceprezesem został Sławek Żądło, członkiem zarządu – Piorek Jeleń, a pozycję skarbnika utrzymał Andrzej Kłoda.
Wszystkim serdecznie gratulujemy, jednocześnie licząc na sumienną pracę przez cały dwuletni okres kadencji.
Poniżej podajemy cały skład zarządu IPSRA.

Prezes: Andrew deVirion
V-Prezes:Sławek Żądło
Sekretarz: Marek Sokołowski
Skarbnik: Andrzej Kłoda
Członek: Piotr Jeleń