Obsada sędziowska

SOBIESKI – LIGA PODHALAŃSKA

Yorkville
12pm QUANTUM – ODROWĄŻ (Z. Kujawa-M. Telus- M. Sokołowski)

2pm SZAFLARY – HALNY (M. Telus-Z. Kujawa- M. Sokołowski)

142/Bell Rd
12pm CZARNI – RATUŁÓW (J. Skinder- J. Bełch- E. Napierała)