I po opłatku

Przy prawie stuprocentowej obecności, w gościnnych progach “DIDI”, odbyło się zaległe spotkanie noworoczno – opłatkowe, dla chicagowskich sędziów z IPSRA.
Głównym punktem były życzenia i łamanie się opłatkiem, po czym wszyscy w doskonałych humorach zasiedli do kolacji.
Odbyła się również loteria, w której kilkunastu sędziów miało szczęście i wylosowało atrakcyjne nagrody. Najcenniejszą i najbardziej praktyczną z nich wygrał Jan Skinder.
Zostało również uhonorowanych kilku sędziów (ze względu na swoje jubileusze) okolicznościowymi pucharami.
Za 30 lat pracy sędziowskiej:
Józef Szczepański
Jan Skinder
Marek Duraczyński

Za 25 lat:
Andrzej De Virion
Wiesław Dulski

Za 15 lat:
Andrzej Bajorek
Sławek Żądło

Za 10 lat:
Piotr Jeleń
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy.

Dodac należy również, że spotkanie w dużej części przygotował i poprowadził sekretarz organizacji Zdzisław Kujawa i wywiązał się z tego znakomicie.