HAPPY BIRTHDAY

ZA  POSREDNICTWEM  

NASZEJ  STRONY  SKLADAMY

NAJSERDECZNIEJSZE  ZYCZENIA JUBILATOWI

KIECA  JANUSZ      06/ 17