HAPPY BIRTHDAY

ZA  POSREDNICTWEM  NASZEJ  STRONY  SKLADAMY

NAJSERDECZNIEJSZE  ZYCZENIA  WSZYSTKIM  JUBILATOM

KAZIMIERZ  MAZUREK  03/04

ANDRZEJ  PARYLEWICZ  03/18

ANDRZEJ  KLODA  03/27

ANDRZEJ  MILON  03/27

MAREK  ZACIOS  03/31

tort-urodzinowy