Zebranie-szkolenie

W najbliższy piątek tj. 11/07 odbędzie się zebranie sędziów w Capitol Night Club (4244 N. Milwaukee, Chicago). Rozpoczynamy o 7pm — obecność, ze względu na ważność omawianych tematów, obowiązkowa.
Prosimy o uregulowanie na tym zebraniu zaległości meczowych u skarbnika Andrzeja Kłody.