ZAWODOWI SEDZIOWIE W POLSKIEJ EKSTRAKLASIE

Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej na czele z prezesem Grzegorzem Latą  uchwaliła program Profesjonalizacji Sędziowania Meczów Piłkarskich i listę sędziów zawodowych. 15 maja uchwała będzie przedstawiona do zatwierdzenia zarządowi PZPN.

 

Głównym założeniem programu profesjonalizacji sędziowania jest wprowadzenie zawodowstwa. W wyniku porozumienia między PZPN i Ekstraklasą S.A. od nadchodzącego sezonu 2012/2013 mecze T-Mobile Ekstraklasy będzie prowadzić 7 zawodowych sędziów głównych i 10 zawodowych sędziów asystentów.

Komisja ds. Nagłych przyjęła przedstawioną przez Zarząd Kolegium Sędziów PZPN listę zawodowych sędziów, którzy będą prowadzić mecze T-Mobile Ekstraklasy w sezonie 2012/2013.

Sędziowie główni: Marcin Borski, Paweł Gil, Szymon Marciniak, Tomasz Musiał, Hubert Siejewicz, Daniel Stefański i Paweł Raczkowski.

Sędziowie asystenci: Maciej Borkowski, Tomasz Listkiewicz, Krzysztof Myrmus, Rafał Rostkowski, Piotr Sadczuk, Konrad Sapela, Radosław Siejka, Paweł Sokolnicki, Maciej Szymanik i Maciej Wierzbowski.

Kontrakty PZPN z zawodowymi sędziami są umowami na czas nieokreślony z możliwością ich wypowiedzenia, w tym natychmiastowego wypowiedzenia na wniosek prezesa PZPN w porozumieniu z prezesem Ekstraklasy S.A.

Główną podstawą wynagrodzenia zawodowego sędziego, w przeciwieństwie do opłacanego za mecz sędziego „amatora”,  jest miesięczna pensja. Każdego zawodowego sędziego zawodowego obowiązuje zakaz wykonywania innego zawodu, tak aby skupił się wyłącznie na doskonaleniu swoich umiejętności sędziowskich. Stosowny zapis jest efektem postulatu samego środowiska sędziów.

Każdy zawodowy sędzia główny ma obowiązek prowadzenia minimum 21 meczów w danym sezonie T-Mobile Ekstraklasy, a zawodowy sędzia asystent – 24 spotkań.

Liczba zawodowych sędziów głównych oraz prowadzonych przez nich meczów T-Mobile Ekstraklasy będzie systematycznie wzrastać. W sezonie 2012/2013 siedmiu zawodowych sędziów głównych ma poprowadzić 147 spotkań (61%); w sezonie 2013/2014 dziewięciu zawodowych sędziów głównych – 189 meczów (79%); w sezonie 2014/2015 dziesięciu zawodowych sędziów głównych – 210 spotkań (88%).

Umowa między PZPN i Ekstraklasą S.A. nie zakłada w najbliższych trzech sezonach zwiększenia liczby dziesięciu zawodowych sędziów asystentów, którzy mają sędziować minimum 120 meczów na sezon (50%).

Na mecze nieprowadzone przez zawodowców, Kolegium Sędziów PZPN będzie wyznaczać wyróżniających się sędziów „amatorów” opłacanych w dotychczasowym systemie.

– Powyższa reforma jest zgodna z ogólnoświatowym trendem profesjonalizacji sędziów.  Według FIFA, aby zapewnić wzrost poziomu sędziowania (niezależnie od ewentualnego zwiększenia użycia sprzętu technologicznego) zawodowym piłkarzom muszą sędziować zawodowcy. FIFA  chciałaby nawet, aby mecze finałów mistrzostw świata w 2014 roku prowadzili tylko sędziowie – profesjonaliści – powiedział Zbigniew Przesmycki przewodniczący Kolegium Sędziów.

W Polsce, opracowanie programu profesjonalizacji sędziowania było jednym z głównych postulatów powołanego przez zarząd związku Zespołu ds. Poprawy Sędziowania prowadzonego przez wiceprezesa Janusza Matusiaka. Program opracowało Kolegium Sędziów PZPN pod przewodnictwem Zbigniewa Przesmyckiego. Negocjacje z Ekstraklasą S.A. prowadzili prezes Grzegorz Lato i wiceprezes Rudolf Bugdoł.

pzpn.pl