WYBORY 2010

WALNE ZEBRANIE
WYBORCZE NA ROK 2010
ILLINOIS POLISH SOCCER REFEREE ASSOCIATION LIPIEC 23 2010 PIATEK
CZAS 7.00 PM – 9.00 PM “CAPITOL NIGHT CLUB”
4244 N Milwaukee Chicago

PROGRAM ZEBRANIA:

1. OTWARCIE ZEBRANIA

2. SPRAWDZENIE OBECNOSCI

3. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA Z DZIAŁALNOSCI ZA ROK 2009

4. SPRAWOZDANIE SEKRETARZA ZA ROK 2009

5. SPRAWOZDANIE SKARBNIKA ZA ROK 2009

6. DYSKUSJA

7. WYBOR TRZECH CZLONKOW DO KOMISJI WYBORCZEJ

8. WYBORY
A. PREZYDENTA
B. SEKRETARZA

9. WOLNE WNIOSKI.

10. UROCZYSTE ZAMKNIECIE ZEBRANIA