Stawski Soccer League 06/05/11

Bensenville
10am STAL – PODLASIE
B. Rosinski oraz W. Myrda i A.Kloda

12pm POLONEZ – IGLOOPOL
A. Kłoda oraz W. Kozłowski i P. Jeleń

2pm SZYMAŃSKI – DUCHY
W.Dulski oraz J. Skinder i A. Sawicki

4pm CAPITOL – DABROVIA
A.Nowak oraz Z. Kujawa i K. Bajorek

31/Central
10am HETMAN – CZARNI
A.Milon oraz J. Bełch i R.F ilas

12pm K.Kratochvil oraz M. Sokołowski i T. Kaczowka