PO WYBORACH ZOSTAŁY ZMIANY W ZARZĄDZIE

PREZYDENT
Zdzislaw Kujawa

VICE-PREZYDENT
Marcin Sierak

CZLONEK
Maciej Telus
Jan Skinder

SEKRETARZ
Marek Sokolowski

SKARBNIK
Adrzej Kłoda

KADENCJA ZARZĄDU BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁA  PRZEZ 3 LATA