Nowe władze

Na ostatnim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym doszło do wyborów na nową dwuletnia kadencję.

Podajemy nowy skład zarządu:

PREZES: Wiesław DULSKI

v-ce PREZES: Zdzisław KUJAWA

SEKRETARZ: Marek SOKOŁOWSKI

SKARBNIK: Andrzej KŁODA

CZLONKOWIE: Piotr JELEŃ i Jan SKINDER

Wszystkim życzymy powodzenia i owocnej pracy przez najbliższe dwa lata na rzecz IPSRA!