Następni sędziowie

W Highland Park swoje uprawnienia sędziowskie zdobyli również, związani z Wartą Chicago, Marcin SIERAK i Rafał NACHAJSKI. GRATULUJEMY.