Jubileusze…

Tradycyjnie już, podczas spotkania opłatkowego zostały wręczone okolicznościowe plakietki tym sędziom, którzy w ubiegłym roku obchodzili “równe” jubileusze. I tak w tym roku ten zaszczyt przypadł następującym kolegom:

30 lat spędzone z gwizdkiem na boisku – Andrzej Turecki,

20 lat – Ireneusz Mierzejewski,
20 lat – Carl Kenar,

15 lat – Paweł Wydra,

10 lat – Jacek Łukasiewicz,
10 lat – Maciej Telus,
10 lat – Mark Kenar,
10 lat – Wiesław Rzepka

Wszystkim serdecznie gratulujemy.