HAPPY BIRTHDAY

ZA  POSREDNICTWEM  NASZEJ  STRONY  SKLADAMY  NAJSERDECZNIEJSZE

ZYCZENIA  JUBILATOM

MYRDA  WOJCIECH            05/08

     DULSKI  WIESLAW       05/13

GALUSZKA  WOJCIECH     05/20

                 SIERAK  MARCIN                05/31