HAPPY BIRTHDAY

ZA  POSREDNICTWEM  NASZEJ  STRONY SKLADAMY

NSJSERDECZNIEJSZE  ZYCZENIA

JUBILATOWI

MARIUSZ  FOLTA   04/18