HAPPY BIRTHDAY

ZA  POSREDNICTWEM  NASZEJ  STRONY SKLADAMY

NAJSERDECZNIEJSZE ZYCZENIA WSZYSTKIM JUBILATOM

KAZIMIERZ  MAZUREK  03/04

RAFAL  NACHAJSKI  03/04

ANDRZEJ  PARYLEWICZ  03/18

ANDRZEJ  KLODA  03/27

ANDRZEJ  MILON  03/27

ZYGMUNT  KACZOWKA  03/31

MAREK  ZACIOS 03/31