HAPPY BIRTHDAY

ZA POSREDNICTWEM NASZEJ STRONY SKLADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ZYCZENIA WSZYSTKIM JUBILATOM

ALEX  LULEK                     07/09

MAREK  SZYMASZEK      07/09

MAREK  DURACZYNSKI  07/11

MACIEJ  GLABINSKI        07/12

PIOTR  JELEN                    07/13

KRZYSZTOF  BAJOREK   07/22

tort-urodzinowy