HAPPY BIRTHDAY

ZA POSREDNICTWEM NASZEJ STRONY SKLADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ZYCZENIA WSZYSTKIM JUBILATOM

 

KRYSTIAN  GLABINSKI       04 /10

tort-urodzinowy