HAPPY BIRTHDAY

ZA POSREDNICTWEM NASZEJ STRONY SKLADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ZYCZENIA WSZYSTKIM JUBILATOM

 

KAZIMIERZ  MAZUREK   03/04

MICHAL WIELEBA               03/06

ANDRZEJ  PARYLOWICZ    03/18

ANDRZEJ  KLODA                03/27

ANDRZEJ  MILON                03/27

MAREK  ZIACIOS                  03/31

tort-urodzinowy