HAPPY BIRTHDAY

ZA POSREDNICTWEM NASZEJ STRONY SKLADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ZYCZENIA WSZYSTKIM JUBILATOM

 

DAWID       BAJOREK  02/22

ANDRZEJ  BAJOREK  02/27