HAPPY BIRTHDAY

ZA   POSREDNICTWEM

NASZEJ  STRONY

SKLADAMY  NAJSERDECZNIEJSZE

ZYCZENIA  JUBILATOM

DURACZYNSKI  MAREK             07 / 11

           JELEN  PIOTR                                  07 /13              

  BAJOREK  KRZYSZTOF                07 / 22