HAPPY BIRTHDAY

ZA  POSREDNICTWEM

NASZEJ  STRONY  SKLADAMY

NAJSERDECZNIEJSZE  ZYCZENIA

JUBILATOM

BAJOREK  DAWID   02 /22

           BAJOREK  ANDRZEJ    02/27tort-urodzinowy