HAPPY BIRTHDAY

ZA  POSREDNICTWEM

NASZEJ  STRONY  SKLADAMY

NAJSERDECZNIEJSZE  ZYCZENIA 

JUBILATOWI

TURECKI  ANDRZEJ         11 / 02