HAPPY BIRTHDAY

ZA  POSREDNICTWEM

NASZEJ  STRONY  SKLADAMY

NAJSERDECZNIEJSZE   ZYCZENIA

JUBILATOWI

EDWARD  JANIK       09/14