CZARNI – DUCHY 10/21/09(sroda)

9pm CZARNI – DUCHY (31/Central)

M.Telus oraz J.Skinder i J.Szczepanski